florian4 maja 2020 roku o godzinie 7:00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie, przy ulicy Floriańskiej 3,  zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka 2020. Z uwagi na stan epidemii w Polsce uroczystości zostaną zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników. 

covid4W celu zabezpieczenia działań strażaków PSP oraz druhów ochotniczych straży pożarnych związanych z przeciwdziałaniem  rozprzestrzeniania się koronawirusa Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie dokonuje zakupów środków ochrony indywidualnej z własnych środków finansowych oraz przekazanych przez Komendę Główną PSP z rezerwy celowej na wsparcie działań związanych z koronawirusem.

ps1UWAGA! ważny numer 506 003 314

Fundacja Dorastaj z Nami przy współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa uruchomiła infolinię psychologiczną. Mogą z niej skorzystać: podopieczni Fundacji, ich rodziny, uczestnicy programu Służba i Pomoc (strażacy, policjanci, żołnierze, żołnierze-weterani, inni funkcjonariusze służb publicznych) oraz darczyńcy Fundacji.

24hTowarzyszące nam od niedawna lęk i napięcie przychodzą najczęściej falami, wywołując stan poirytowania lub przygnębienia. Wiele wskazuje na to, że stan ten potrwa jeszcze jakiś czas. Wskazane jest zatem - oswoić się z tym dyskomfortem. Jest to wyzwanie, które spadło na nas praktycznie z dnia na dzień i nie jest to sytuacja łatwa do zaakceptowania.

          W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19,o których mowa w art. 1 i 2 ustawyz dnia 2 marca 2020r.  o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. z 2020 r. poz. 374) i wzmożonym społecznym niepokojem, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie umożliwia od dnia 17.03.2020r. zdalne wsparcie psychologiczne (w formie telefonicznej,on-line/skype,  e-mail). 

image.pngNa stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS- Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.