h

W dniu 11 października br. w Wyszynach Kościelnych gmina Stupsk, odbyła się uroczystość wręczenia promes dla jednostek OSP na remont strażnicy oraz zakup środków indywidualnej ochrony strażaka jak również na okoliczność poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki OSP Wyszyny. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków, która została odprawiona w kościele parafialnym w Wyszynach Kościelnych. Modlitwie przewodniczył Proboszcz tej parafii ks. Marek Trymers w koncelebrze z ks. Kanonikiem Stanisławem Gajewskim.

Po zakończeniu mszy, poczty sztandarowe, strażacy oraz zaproszeni goście w kolumnie marszowej przeszli na plac remizy strażackiej w celu rozpoczęcia uroczystej zbiórki. 

Dowódca Uroczystości druh Mariusz Renda złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Jackowi Świderskiemu. Następnie odegrano  hymn i została podniesiona na maszt flaga państwowa. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  i jednocześnie Wójt Gminy Stupsk druh Jacek Świderski przywitał przybyłych gości. 

W następnej kolejności Pan Jacek Sokołowski – przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - st. bryg. Jarosław Nowosielski w imieniu Sekretarza Stanuw Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika oraz własnym, przekazał Prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Stupsk, Konopki, Mława, Podkrajewo, Gradzanowo Włościańskie - promesy na remont strażnicy oraz zakup środków ochrony indywidualnej strażaka. Następnie strażacy z OSP Wyszyny otrzymali z rąk Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Jarosława Nowosielskiego 4 odcinki pożarniczych węży tłocznych na wyposażenie tego pojazdu. 

W dalszej kolejności po wręczeniu promes, Proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowejw Wyszynach Kościelnych ks. Marek Trymers dokonał uroczystego poświęcenia pojazdu. 

Głos zabrał również Prezes OSP Wyszyny Kościelne - druh Jan Sobieski, który podziękował za przybycie gości oraz wsparcie finansowe wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania nowego wozu strażackiego. Podziękowania przekazał również w imieniu prezesów jednostek OSP za otrzymane promesy.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: st. bryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Jacek Sokołowski - przedstawiciel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Jerzy Rakowski - Starosta mławski, Artur Czapliński - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Zbigniew Kąpiński - Komendant Powiatowy PSP w Mławie,  Radni Gminy Stupsk, prezesi i strażacy jednostek OSP z powiatu mławskiego oraz okoliczni mieszkańcy gminy.

Opracowanie: mł. bryg. Mirosław Wójcik

Zdjęcia: Marek Szyperski, KP PSP Mława