Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława ,ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej.

Liczba kandydatów do przyjęcia do służby w PSP w 2020 r.: 1 osoby

Stanowisko etatowe: stażysta, docelowo starszy ratownik-kierowca

Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP w Mławie, ul. Padlewskiego 15, 06-500 Mława

System pełnienia służby: system zmianowy 24/48 godzin.

image.png Więcej informacji

image.png Załączniki