Adres:Dbrowa

Dabrowa 55

06-445 Dabrowa

GPS:

20° 16' 33,75"E

52° 57' 57,83"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 12 stycznia 2000 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/314/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 32 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Dąbrowa uczestniczy w likwidacji 23 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się jeden samochód pożarniczy:

- GCBA 5/32 – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz 422, rok produkcji 1997

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,6 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna – 2 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1