Adres:Dzierzgowo

Ul. Władysława Broniewskiego 6

06-520 Dzierzgowo

GPS:

20° 39' 52,03"E

53° 09' 06,24"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 28 kwietnia 1995 r, na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 7/5/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 34 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Dzierzgowo  uczestniczy w likwidacji 30 zdarzeń.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się dwa samochody pożarnicze:

- GCBA 5/32 – ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 422, rok produkcji 1995

- GBA 2,5/16 – średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244, rok produkcji 1981

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka: 

- agregat oddymiający;

- agregat prądotwórczy przewoźny - 2,6 kW 

- agregat prądotwórczy przewoźny - 4 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy - 4 kpl.

- defibrylator AED

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna;

- piła do betonu i stali

- sanie wodno-lodowe

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1