Adres:Kowalewo

Kowalewo 78

05-522 Kowalewo

GPS:

20° 16' 33,54"E

53° 00' 49,92"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalewie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 19 października 2015 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/178 KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 26 druhów. Średnio w ciągu roku OSP Kowalewo uczestniczy w likwidacji 70 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się dwa samochody pożarnicze:

- GBA 2,5/16 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 266 rok produkcji 1991

- GCBA 3/29 – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FLD3C, rok produkcji 2016

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 5 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1