Adres:Piegowo

Piegłowo Wieś 6A

06-516 Szydłowo

GPS:

20° 31' 58,03"E

53° 03' 01,96"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 20 maja 2013 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/141 KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 35 druhów.
 Średnio w ciągu roku OSP Piegłowo uczestniczy w likwidacji 30 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody pożarnicze:

- GBA 1,8/20 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL614, rok produkcji 1991

- GBM 2/8 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 25, rok produkcji 1973

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 1,7 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa przenośna PO5 – 2 szt.

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa – 2 szt.

- pilarka spalinowa do drewna

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 1 kpl.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1