Adres:Radzanw

Ul. Mławska 2

06-540 Radzanów

GPS:

20° 05' 34,73"E

52° 56' 35,01"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzanowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 8 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 7/25/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 47 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Radzanów  uczestniczy w likwidacji 50 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody pożarnicze:

- GBA 2,8/27 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo, rok produkcji 1996

- GBA 2,5/16 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 244, rok produkcji 1991

- GLBM 0,4/1 – lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M, rok produkcji 2005

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat gaśniczy wysokociśnieniowy wodny

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2 kW

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,7 kW

- agregat prądotwórczy przewoźny – 3,5 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa pływająca – szt. 2

- motopompa szlamowa – szt. 2

- pilarka spalinowa do drewna – 3 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas

- nosze typu deska

- walizka medyczna – 2 kpl.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

- sanie wodno - lodowe