Adres:Rzgnowo

Rzęgnowo 29

06-520 Rzęgnowo

GPS:

20° 41' 16,26"E

53° 06' 15,79"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 08 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 7/38/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 25 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Rzęgnowo uczestniczy w likwidacji 15 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajduje się jeden samochód pożarniczy:

- GBA 1,8/20 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL614, rok produkcji 1992

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,6 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1