Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie https://kppspmlawa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

06-500 Mława, ul. Padlewskiego 15

Telefon: 0-23 654-33-85

Fax: 0-23 654-35-72

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: -

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, pochodzą z innych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie:

Strony posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość ustawienia monochromatycznej strony
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-07-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika KP PSP w Mławie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktu w sprawie dostępności:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia  na teren KP PSP w Mławie przy ul. Padlewskiego 15

Przed budynkiem, brak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

Przestrzenie komunikacyjne budynków  nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na wielu poziomach, komunikacja pionowa – klatki schodowe, brak windy oraz podjazdu),

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, sekretariat)

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu  KP PSP w Mławie na parterze przez funkcjonariusza PSP , bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Mławie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W Komendzie Powiatowej PSP w Mławie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.