Adres:Szresk

Ul. Szreńskiego 8

06-550 Szreńsk

GPS:

20° 07' 23,99"E

53° 00' 31,21"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szreńsku została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 8 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 7/23/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 44 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Szreńsk uczestniczy w likwidacji 50 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się dwa samochody pożarnicze:

- GCBA 4,5/35 – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz 422, rok produkcji 1995

- GLBM 0,4/1 – lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350M, rok produkcji 2004

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,4 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- motopompa przenośna PO5

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna – 4 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

- defibrylator AED

- sanie wodno – lodowe