Adres:Szydowo

Ul. Mazowiecka 63

06-516 Szydłowo

GPS:

20° 26' 36,71"E

53° 04' 59,25"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 08 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr 7/34/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 47 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Szydłowo uczestniczy w likwidacji 75 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody pożarnicze:

- GBA 3,5/25 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Midlum rok produkcji 2012

- GBA 2,5/25 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star MAN L70, rok produkcji 2006

- GBM 2/8 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 266, rok produkcji 1989

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,5 kW

- agregat prądotwórczy przewoźny – 4 kW – 2 szt.

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- defibrylator AED

- motopompa przenośna TOHATSU

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa – 2 szt.

- pilarka spalinowa do drewna – 4 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – 2 kpl.

- sanie wodno - lodowe

- nosze typu deska

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 2 kpl.