Adres:Turza Maa

Turza Mała 28

06-545 Turza Mała

GPS:

20° 14' 27,97"E

53° 07' 04,93"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Małej została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 20 maja 2014 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/145 KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 46 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Turza Mała uczestniczy w likwidacji 80 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się dwa samochody pożarnicze:

- GBA 2,5/16 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Star 244, rok produkcji 1984

- GBA 3/16 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault G270, rok produkcji 1995

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- detektor napięcia 

- motopompa przenośna ROSENBAUER

- motopompa przenośna ROSENBAUER FOX

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna – 2 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1