Adres:Unierzy

Unierzyż 32

06-445 Unierzyż

GPS:

20° 17' 33,58"E

52° 51' 47,08"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Unierzyżu została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 12 stycznia 2000 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/15/KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 48 druhów.
Średnio w ciągu roku OSP Unierzyż uczestniczy w likwidacji 21 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się trzy samochody pożarnicze:

- GBA 1,8/20 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo FL 614, rok produkcji 1995

- GLBM 0,4/1 – lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Lublin III, rok produkcji 1999

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,0 kW

- agregat prądotwórczy przewoźny – 2,1 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- detektor napięcia 

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- motopompa przenośna PO5

- pilarka spalinowa do drewna – 2 szt.

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1