Adres:Wyszyny Kocielne

Wyszyny Kościelne 117

06-561 Stupsk

GPS:

20° 23' 51,11"E

53° 02' 43,15"N

Strona WWW – brak

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynach Kościelnych została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w dniu 04 maja 2016 r. na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP nr VII/188 KSRG. Obecnie szeregi jednostki zasila 56 druhów. Średnio w ciągu roku OSP Wyszyny Kościelne uczestniczy w likwidacji 30 zdarzeń. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się dwa samochody pożarnicze:

- GBA 3/16 – średni samochód ratowniczo – gaśniczy Iveco Unic rok produkcji 1993

- GLBM 0,4/1 – lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit 350 M, rok produkcji 2009

 

Wybrany sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje jednostka:

- agregat oddymiający 

- agregat prądotwórczy przewoźny – 6,5 kW

- aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 kpl.

- detektor napięcia 

- motopompa pływająca

- motopompa szlamowa

- pilarka spalinowa do drewna

- piła do betonu i stali

- zestaw narzędzi hydraulicznych Lukas

- ubranie żaroodporne – 2 kpl.

- zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 2 kpl.